บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด

BANGKOK CABLE CO.,LTD.

ผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ล