Dry Blend (สีผง)

Dry Blend (สีผง) เป็นลักษณะผงละเอียด (Powder) มีหลากหลายเฉดสีที่ลูกค้าต้องการใช้ ค่อนข้างยุ่งยากในการใช้งาน เพราะอาจจะทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายได้เวลาทำการผสม แต่เหมาะสำหรับงานที่ไม่จำเป็นต้องสั่งในปริมาณมาก และไม่เปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ