บริษัท พาวเวอร์ พลาส จำกัด

POWER PLAS CO.,LTD.

ผลิตกล่องแบตเตอร์รี่, 3K แบตเตอ์รี่