บริษัท ไทยโอเรียลเต็ดโปรดักส์ จำกัด

THAI ORIENTED PRODUCTS CO.,LTD.

ผลิตแผ่น PC, Poly